Universitet och högskolor ska inte längre vara statliga myndigheter, föreslås det i en ny utredning. De blir som privata företag i stället.

I artikeln härintill skriver Ylva Hasselberg om de djupgående processer, i dag i full gång runt hela världen, som gör vetenskaplig verksamhet till en ren marknad. Samtidigt planeras i Sverige mer handfasta reformer för att ge universiteten större ekonomisk aktionsradie.

Strax före jul lade den s.k. autonomiutredningen fram sitt betänkande Självständiga lärosäten (SOU 2008:104).

6908_01.jpg

Utredningen föreslår att universitet och högskolor inte längre ska vara statliga myndigheter utan inordnas i en "ny offentligrättslig organisationsform" . De ska ha större frihet att utveckla sina egna profiler, avgöra antagningskrav och anställningsvillkor, att bilda bolag och stiftelser, ingå avtal med företag eller myndigheter m.m.

Ökad akademisk frihet? Nej, knappast. Styrelsemajoriteten liksom styrelsens ordförande ska utses av regeringen och hämtas från folk utanför universitetet. För den enskilde läraren eller forskaren, som fortsättningsvis inte blir statsanställd, ökar vare sig trygghet eller frihet.

Det handlar om något annat: universiteten omorganiseras så att de kan agera nästan som privatföretag på marknaden. Framgången, produktionsresultatet, mäts med de mått som Ylva Hasselberg skriver om. Bibliometriska rankningar i kombination med storföretag i vetenskapsproduktion. Kapitalismens logik gör sitt slutliga intåg i universitetsvärlden.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten