Medierna har i det längsta med tystnad förbigått det faktum att ett brott av stora dimensioner var på väg att begås. En Nato-flygstridsövning av historiska mått har genomförts i norra Sverige på ett område stort som Tyskland.

Under den tid som gått sedan jag först fick kännedom om denna Nato-övning, via ett mejl från Kiruna i februari detta år, har jag gripits av en isande känsla att inte ens alla grupper som har ordet fred i sitt organisationsnamn har visat någon större ängslan inför denna händelse eller deltagit i aktioner. Inte ens delar av den traditionella vänstern har visat någon oro.

De länder som har Nato på sin mark eller utsätts för USAs krigshandlingar har omedelbart insett betydelsen av denna krigsövning. På internationella webbsidor har NATO-övningen i Sverige fått en framskjuten plats.

Rick Rozoff kommenterar krigsövningen på följande sätt: "Slutet på den militära neutraliteten på den skandinaviska halvön är av enorm världspolitisk och historisk betydelse i sig själv, men ännu viktigare med hänsyn till vad det illustrerar.

6909_01.jpgNato-integrationen av Finland och Sverige är den slutliga detaljen i ett stort landskap bestående av alla europeiska länder, stora och små, i väst och i öst, kontinentalt eller insulärt. Alla är nu inkorporerade och underordnade i ett globalt expanderande militärt block, kontrollerat av en makt i en annan hemisfär. Ett projekt som genom sin ofantlighet överträffar det Napoleon och Hitler försökte uppnå under de senaste två århundradena."(Global Research,11 april 2009)

Glädjande nog samlade fredskrafterna i Luleå ihop sig och bildade Nätverket ut ur Sverige. Den 6 juni, två dagar innan krigsövningen inleddes, genomfördes en demonstration på Luleås gator. Mötestalarna uttryckte oro för att Nato militärövning var ett hot mot demokratin eftersom beslut inte fattats i riksdagen, att den svenska alliansfriheten var till ända och att krigsövningar av detta slag skickar hotfulla signaler till Ryssland som känner sig kringränt. Samerna hyste oro för skador för rennäringen, att lågtflygande plan skrämmer vajorna att kasta fostren eller överger kalvarna. Anna Sanne, Ofog, uppmanade till direkta ickevåldsaktioner för att stoppa övningen.

Själv höll jag i början av mitt tal upp svenska flaggan och sjöng första versen i Sveriges nationalsång. Efterhand sänkte jag flaggan och draperade mig i USAs flagga för att visa vilken makt vi nu tillhör.

Arbetet och mobilisering mot Nato kommer att fortsätta. För mer information: NATO ut ur Sverige! , För en kärnvapenfri och demilitariserad värld och agneta.norberggmail.com.

Agneta Norberg är fredsaktivist, bland annat vice ordförande i Sveriges fredsråd.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten