Under 2010 är vi några i Stockholmsområdet som ämnar dra igång en mer utåtriktad verksamhet och bilda Clarté/Stockholm. Tanken är att bland annat ordna kafémöten i anslutning till varje nummer då det blir tillfälle att diskutera tidskriften kritiskt och möta aktuella skribenter över lite mat eller fika. Redan i december träffades vi på Aguéli Café. Magnus Rei-Ho Lundgren talade om sin Kinabild och Jenny Wrangborg läste sina dikter från arbetslivet. Det gav mersmak!

Clarté har idag glädjande nog en klart växande upplaga. Märkbart är att en ny generation håller på att upptäcka tidningens speciella karaktär med analytiskt djup förenat med en odogmatisk socialistisk grundval.

7110_02.jpg

Vi behöver bli fler som aktivt är med och utvecklar och sprider tidskriften. Det behövs administratörer, skribenter, illustratörer, fotografer, försäljare, prenumerantvärvare, mötesarrangörer och många andra.

Vi behöver också bli många som träffas för att diskutera de viktiga politiska frågorna.

På webbsidan clarte.nu kan du kontakta Clarté/Stockholm och anmäla ditt intresse för att delta i arbetet. Vi bygger upp en e-postlista för kontinuerlig information. Om du skriver till oss kontaktar vi dig mycket snart per telefon eller e-post!

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/09 Jakten på det fossila bränslet

Category Image