I en valrörelse för mycket länge sedan, 1973, kläms Olof Palme åt i tv:s partiledarutfrågning: - Vill du förvandla det här samhället i socialistisk riktning?

- Ja, utan varje tvekan, svarar Palme.

Man kan sätta frågetecken för Palmes socialistiska riktning - det gör också Robert W. McChesney och John Bellamy Foster i sin artikel härintill. Men poängen är en annan: för 37 år sedan kunde det regerande partiet föra fram socialismen i en valrörelse.

Vem frågar Mona Sahlin i dag om hon vill förändra samhället i socialistisk riktning? Det borde journalisterna göra. Att rösta på kapitalismen eller socialismen den 19 september vore ett verkligt val. Och i det här numrets temadel visar vi att socialismen också vore ett högst rimligt val.

De följande artiklarna handlar till mycket liten del om socialismen som en dröm om det goda samhället. De är tvärtom fyllda av faktagranskningar och rationella överväganden: om det nuvarande systemets oförmåga att lösa de ekonomiska kriserna, om den tekniska utvecklingens nivå, om möjligheterna att fatta långsiktiga ekonomiska beslut på demokratisk grund.

Robert McChesney och John Bellamy Foster skriver om socialismens nödvändighet och möjlighet från amerikanska utgångspunkter. Björn Nilsson levererar ett lärostycke om morötter och planekonomi. Benny Andersson visar hur den "mogna" kapitalistiska ekonomierna inte längre klarar den offentliga välfärden. Daniel Cederqvist och Olle Josephson refererar en europeisk debatt om socialistisk demokrati, och Mikael Nyberg spårar en tilltagande parasitism i monopolkapitalismen.

Det gamla systemet är nerkört. Socialismen visar sig nödvändig. Socialismen visar sig möjlig.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

2/10 Socialismen: Möjlig och nödvändig

Category Image