Alex Gordon, ordförande för det brittiska järnvägsarbetarfacket RMT, varnar för den brittiska modellen. Gösta Torstensson, redaktör för Kritiska EU-fakta, träffade honom vid ett seminarium.

- Innan privatiseringarna var vi 40 000 järnvägsarbetare, berättar Alex Gordon. Idag har över hälften försvunnit. De nationella löneförhandlingarna har ersatts av företagsvisa. Det har gjort att lönespridningen har ökat. Många järnvägsarbetare får i dag mindre i plånboken än förut.

7406_01.jpg

- Ändå har 15 år av liberalisering gett oss de dyraste tågresorna i Europa. Nu för tiden är de bara de rika som har råd att åka tåg. Arbetarklassen är hänvisad till busstrafiken.

En serie svåra tågolyckor skadade allvarligt förtroendet för privata Railtracks förmåga att sköta banor och räls. År 2002 kollapsade företaget på börsen. Det reorganiserades som Network Rail. Ett 20-tal kommersiella banker gick in som finansiärer. Ytterst står staten som garant för krediterna.

- Elva miljarder pund har gått rakt ner i fickorna på banker, privata bolag och konsulter, säger Alex Gordon. Vi har fått ett system som är bättre på att transportera pengar från det offentliga till det privata än på att transportera medborgarna till deras arbetsplatser och skolor.

Den nyliberala politiken är inte populär hos den brittiska allmänheten. Flera opinionsmätningar som RMT låtit göra visar att motståndet mot privatiseringarna ligger på omkring 75 procent. Däremot är uppslutningen fullständig hos det politiska etablissemanget, oavsett parti.

Alex Gordon pekar på kopplingen mellan EU och avregleringspolitiken. Ministerrådets direktiv 91/440/EEC från 1991 "kräver att medlemsstaterna ser till att järnvägsföretagen görs oberoende av regeringarna, introducerar kommersiell förvaltning, och skiljer förvaltningen av infrastrukturen (dvs. spåren) från transporterna".

Därefter har ytterligare två järnvägsdirektiv antagits för att tvinga fram "konkurrensutsättning" av järnvägsfrakt (2006), samt en full "liberalisering" av den internationella passagerartrafiken (2010).

För att fullända järnvägens avreglering och privatisering har EU-kommissionen presenterat ett fjärde järnvägspaket som innebär en konkurrensutsättning av den nationella passagerartrafiken i medlemsländerna.

- Trots alla negativa konsekvenser hålls den brittiska modellen fram som en förebild, säger Alex Gordon. Men det blir ett fåtal storföretag som dominerar marknaden. I stället för att den brittiska staten äger våra järnvägar håller de nu på att tas över av den tyska statens bolag Deutsche Bahn.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten