Snart kan det vara Deutsche Bahn och franska SNCF som trafikerar de lönsammaste järnvägslinjerna i Sverige. EU:s avregleringar öppnar för några få storföretag att ta över.

Lördagen den 16 oktober var lite av en högtidsdag för Deutsche Bahn. Efter många års diskussioner fick Tysklands SJ till sist köra ett av sina snabbtåg i tunneln under Engelska kanalen. Det handlar visserligen bara om ett test. Men för Deutsche Bahn är det synnerligen viktigt. För om allt går vägen kan det bli det första steget mot att bolaget får börja köra snabbtåg mellan Köln och London, lagom i tid inför OS i London 2012. Kanske kan det också bli en linje mellan Europas två stora finanscentrum, Frankfurt och London.

Deutsche Bahn bildades 1994 när de tidigare väst- och östtyska järnvägsbolagen slogs ihop. Företaget kör omkring 2 miljarder tågpassagerare varje år och har omkring 240 000 anställda. För Deutsche Bahn är tunneltrafiken förstås en lockande möjlighet, men företagets konkurrenter, först och främst franska statsägda SNCF, är långt ifrån lika nöjda. I dag får bara Eurostartågen köra genom tunneln, och de kontrolleras av järnvägsbolagen i Frankrike, Belgien och Storbritannien.

Det här är bara ett exempel på hur de stora europeiska järnvägsbolagen börjar konkurrera allt mer med varandra i takt med att tågtrafiken avregleras. Deutsche Bahn tog över brittiska Arriva i april. Det var en affär värd 15 miljarder kronor och tillförde Deutsche Bahn tåg- och busstrafik i flera länder.

Inom godstrafiken har förändringarna redan gått långt. Deutsche Bahn har genom övertagandet av Cargo Rail bland annat tagit hand om en tiondel av den franska marknaden för godstransporter på tåg. Bolaget har tagit över transporterna mellan de stora tyska verkstadsföretagen och deras underleverantörer i Spanien och Portugal. Transporterna går rakt igenom Frankrike utan att SNCF tjänar en enda liten eurocent på dem.

För SNCF har det svidit rejält. Företagets verksamhet är hårt reglerad genom avtal med starka fackföreningar, och bolaget har haft stora problem med förluster i den franska godstrafiken medan Deutsche Bahn fått den lönsam.

Men nu riktas blickarna framför allt mot persontransporterna där SNCF hoppas kunna ge igen med råge. SNCF vill bland annat bygga ut sitt omfattande nät med höghastighetståg, TGV, som i Frankrike varit framgångsrikt med att locka folk från flyget.

Öppningen uppstår genom att EU från i år avreglerar den internationella persontrafiken. Därmed öppnas dörren för ökad konkurrens över landsgränserna. Förhoppningen är att de enskilda länderna ska följa efter och fullt ut öppna de inhemska marknaderna för konkurrens även när det gäller personresor.

Sverige är tidigt ute, och här öppnades marknaden för persontrafik på järnväg helt från 1 oktober. Det innebär att SJ kan få konkurrens på de mest populära sträckorna även på vardagarna. En risk är att de privata bolagen enbart lägger anbud på de mest lönsamma linjerna, medan SJ och de regionala operatörerna får ta hand om resten.

- Konsekvensen kan bli att SJ drar in tåg på mindre lönsamma linjer som de inte är tvungna att köra. Då blir det inte mycket trafik kvar, säger Bo-Lennart Nelldal, professor i tågtrafikplanering på KTH.

7407_01.jpg

Deutsche Bahn har uttryckt intresse för att expandera i Sverige, precis som flera andra företag som redan driver lokal och regional tågtrafik. I Skåne driver Deutsche Bahn via Arriva Pågatågen.

Fast det största intresset riktas självklart mot de folkrika länderna på kontinenten. Och här kolliderar två av Europas tågjättar med varandra.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy har gjort klart att SNCF ska ta en ledande roll inom persontrafiken i Europa. SNCF hade under förra året en försäljning på 24,9 miljarder euro (230 miljarder kronor). Företaget har omkring 180 000 anställda.

SNCF vill köra sina tåg långt in i Tyskland för att på det viset knyta ihop en rad tyska städer. Därmed utmanas Deutsche Bahn på några av sina mest lönsamma linjer.

Tyskarna är allt annat än förtjusta och klagar över att SNCF med starkt statligt stöd ger sig in och konkurrerar på den förhållandevis öppna tyska marknaden medan de själva utestängs från Frankrike. Konflikten ledde nyligen till att de franska och tyska transportministrarna tvingades till ett krismöte för att försöka reda ut den infekterade frågan. Oviljan är ömsesidig. Deutsche Bahn har talat om planer på att köra sina tåg från Frankfurt till Lyon och Marseille. Det är ett förslag som inte på något sätt har uppskattats av SNCF.

Den avreglering som är på gång av tågtrafiken inom EU väntas i förlängningen leda till en konsolidering på marknaden. Många av de små aktörerna slås ut eller köps upp. De stora kontinentaleuropeiska tågjättarna växer samtidigt som rivaliteten mellan dem skärps.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten