Moral och ekonomipris

Det s.k. Nobelpriset i ekonomi gick i år till två amerikanska och en cypriotisk-brittisk forskare. Pristagarna vitsordas av flera tillfrågade forskare. En av dem förklarar i Svenska Dagbladet (12 oktober) att valet på inget sätt är politiskt, då en teori inte ger svar på vad som är önskvärt. En skev, för att inte säga lögnaktig beskrivning. Modellen visar nämligen, av referat att döma, att en för hög a-kassenivå gör de arbetslösa lata. De söker inte snabbt nya jobb. Å andra sidan gör en mycket låg a-kassenivå de arbetslösa desperata. De tar första bästa jobb, som kanske inte alls passar dem (eller de företaget).

7416_01.jpg

Jämför med ett klassiskt burförsök med råttor. Det gäller att få råttorna att söka mat i optimal takt. Experiment visar att om skickar stark ström i passager kommer råttorna att springa alldeles för fort, men med en svag eller obefintlig ström masar sig råttorna bara långsamt fram. Det gäller således att hitta lagom strömstyrka.

Nationalekonomiska forskare har inga betänkligheter när det gäller att utsätta människor för motsvarande experiment. Det är "normalt" att ha instrumentell människosyn inom skrået. Därför förklarar ekonomiprofessorn att årets pris är moraliskt neutralt. Det anser nog få av de arbetslösa som tvingas uppleva och dras med gisslet. Inte nog med att kastas ut i arbetslöshet och tröstlöshet, man ska också få sin a-kassa neddragen, för att inte bli lat.

Man måste vara extremt politiskt inskränkt, ungefär som en professor i nationalekonomi i Riksbankens priskommitté, för att friskriva beslutet från normativa inslag.


Människovärde

Exempel 1: I februari år 2006 dömdes den amerikanske officeren Lewis Welshofer för att han under ett förhör i Abu Ghraib-fängelset orsakat den irakiska fången Abed Hamed Mowhoush död. Den amerikanska officeren hade stoppat ner fången i en sovsäck, bundit fast elledningar rund säcken, täppt till hans mun och sedan satt sig på fångens bröst tills denne kvävdes. USA-officeren dömdes till två månaders kompaniförbud och 6000 dollar i böter.

7416_02.jpg

Exempel 2: I augusti år 2010 inleddes en rättegång mot Guantanamofången Omar Khadr. Det framkom att Omar när han som 15-åring blev fasttagen i Afghanistan år 2002, misstänkt för att ha dödat en amerikansk soldat, hotades med våldtäkt och skällande hundar. Vid fasttagandet blev han skottskadad och blind på ena ögat. I oktober 2002 flyttades han till Guantanamo "camp V" som var och är den hårdaste delen i fånglägret. Han har tills nu suttit fängslad i åtta år utan rättegång, alltså under en tredjedel av sitt liv. Den inledda rättegången kommer att använda "erkännanden" som Omar gjort under tortyr.


Apor och moderater

Om en miljon apor sitter med var sin skrivmaskin och skriver på måfå dygnet runt kommer de efter 100 miljarder år med viss sannolikhet bland annat ha skrivit texten till Mein Kampf, i varje fall första kapitlet. Ni får tro mig när jag säger det, eller kontrollera själva!

I Botkyrka har tre moderater nyligen suttit och skrivit ett yttrande till kommunstyrelsen om Alliansregimens förslag om att alla invandrare måste lära in "svenska värderingar" etc. De inleder sålunda:

"Vi avvisar försöken att anpassa människan efter kulturrelativistiska utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur individer verkligen fungerar. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande kunskaper kring normer och värderingar. Denna faktor är viktig för att varje individ ska kunna känna sig trygg i sin identitet och i sin omgivning."

7416_04.jpg

Hur länge Botkyrkamoderaterna har suttit och skrivit framgår inte. Men inledningen råkade ändå bli väldigt lik texten i Sverigedemokraternas principprogram 2005, nämligen:

"Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande normer och värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska kunna känna sig trygg i sin identitet."

Eftersom Moderaternas överhuvud i Botkyrka, Jimmy Baker, på Dagens Nyheters fråga bestämt hävdar att likheten är en ren tillfällighet så har ett närmast otroligt sammanträffande skett. Fast när två grupper av författare delar "en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande normer och värderingar" kan sådana här tillfälligheter åstadkommas långt snabbare än på de 100 miljarder år som ovan angetts. Det har vi redan sett otaliga exempel på i utbytet mellan allmänborgerliga och nyrasistiska partier i Europa.


En verklig tradition

Verklighetens folk var lagom attraherade av Kd i valet. Det kan man förstå: i Hägglunds tappning dryper slagordet av folkförakt.

Det är inte första gången denna verklighet uppenbarar sig. 1917 bildades SSU. Det skedde sedan det gamla Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, under ledning av Höglund, Kilbom, Ture Nerman m.fl., brutit med moderpartiet och andra internationalen och bildat Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, embryot till det som skulle bli kommunistpartiet.

Den partitrogna minoriteten upprättade SSU och lanserade sig som "Verklighetens ungdom". Därmed ville dessa reformister ha sagt att de inte tänkte ägna tid åt revolution och stora ord, utan satsa krafterna på pragmatisk vardagspolitik.

Redan för 93 år sedan var det alltså reaktionen som ville lägga beslag på "verkligheten". Man kan ändå känna respekt för 1917 års ärliga reformister. Det är svårare för 2010 års hycklande populister.


Victoria i tiden

Kronprinsessan och gemålen hade på förhand undanbett sig prylgåvor inför bröllopet i juni. Men gratis inträde i direktör Bertil Hults privatjet till Bora Bora, kryssning på hans lustjakt och bostad i hans villa i Colorado är ju inte i trängre mening, till skillnad från handsömnade brudlakan eller Sälenhästar i trä, någon "pryl".

Hults present, värd halvannan miljon, måste läggas ovanpå de fjorton miljoner som regeringen beviljat kungen för bröllopet. Fast det mesta kommer säkert igen, trodde gumman, som gav grisen fläsk. Det trodde säkert regeringen och direktör Hult. Samt näringslivet i Stockholms stad, som verkar ha lagt ut åtta miljoner på förberedelserna.

7416_06.jpg

Det förefaller visserligen som om det inte gick ihop sig denna gång. Hotellen stod endast halvfulla under bröllopet, extratågen fick ställas in och utgåvan av kärleksdikter av kungatrogna poeter väntar vi fortfarande ivrigt på. Man måste hitta på nya grepp, ty enligt opinionsundersökningar rasade dessutom hela sommaren det folkliga stödet för monarkin. Det förvånar att man inte i detta fall tar fram sin beprövade medicin: konkurrensutsätt kungahuset!

Sverige behöver självfallet representation, men representation bör även officiellt erkännas som en tjänst med Sveriges näringsliv som beställare och kungahuset som utförare. Sveriges krona bör således, liksom 1810, utbjudas till den (helst evangelisk-lutherska, i den mån EU:s tjänstedirektiv inte stadgar annorlunda) familj inom EU som till lägst pris kan uppfylla vår kravspecifikation.

Möjligheterna till direktsponsring måste självfallet finnas, vilket ytterligare kan förbilliga statens kostnader för hovet. Även beträffande finansieringen har Kronprinsessan således under sin bröllopsresa tillämpat en modell som har framtiden för sig - därmed med råge uppfyllande sin faders valspråk.


Falluja

I sommarens nummer av International Journal of Environmental Studies and Public Health publicerar strålningsexperterna Chris Busby, Malak Hamdan och Entisar Ariabi en vetenskaplig studie om genetiska skador i Falluja. Efter USA:s två stora angrepp på staden Falluja 2004 då utarmat uran och vit fosfor användes, har antalet nyfödda med svåra missbildningar, cancersjukdomar, hjärntumörer, hjärt- och neurologiska sjukdomar ökat dramatiskt. Skadorna påverkar framtida generationer inom oöverskådlig tid. Enligt undersökningen är vissa effekter t.o.m. värre än de som rapporterades från Hiroshima och Nagasaki 1945.

iraksolidaritet.se finns mer information, filmade reportage och artiklar. Stöd Fallujainsamlingen pg 11673-1!


Bidragsberoendet

Den blågråa Reinfeldt-regeringens övertagande av den socialdemokratiska arbetslinjen bröt mot gammal liberal visdom som gick ut på att arbetslöshet var ett medel för att hålla lönerna på en för företagen rimligt låg nivå. I 2006 års valrörelse kunde oppositionsalliansen göra troligt att ekonomiskt stöd till människor som slagits ut från arbetsmarknaden, det så kallade utanförskapet, berövade företagen billig arbetskraft. Därför behövde i första hand stöden, inte lönerna, sänkas eller upphöra, så att människor med ofta nedsatt arbetsförmåga tog anställningar, och allra helst heltidsanställningar, till vilken betalning som helst.

Leif Lewin talade under valrörelsen 2010 om "arbetspolitikens" seger över "stödpolitiken". Ser man noga efter har emellertid den politiken varit ytterst selektiv och inkonsekvent i sin tillämpning.

Reinfeldt et consortes valde omedelbart efter det förra valet att acceptera två av kristdemokraternas hjärtefrågor som direkt stred mot arbetslinjen. Den ena var införandet av vårdnadsbidraget som till sin tendens, om också inte till sitt faktiska utfall, drar fullt arbetsföra individer (särskilt kvinnor och särskilt invandrande kvinnor) bort från arbetsmarknaden. Den andra kristdemokratiska hjärtefrågan som blev regeringspolitik var fastighetsskattens avskaffande. Denna skatt på fast egendom, oberoende av inkomst eller förmögenhet i övrigt, anses även av liberala ekonomer som minst "tillväxtskadlig" av alla ekonomiska pålagor på den enskilde. Den som anser sig för högt fastighetsbeskattad kunde enkelt sälja och byta bostad för att få ned sina kostnader (på samma sätt som en hyresgäst måste byta till en mindre eller billigare lägenhet om hyran blir för dryg) - eller arbeta mera för att klara av skatten. Fastighetsskatten såg verkligen till att folk jobbade på. Den som inte arbetade skulle heller inte äga.

7416_07.jpg

Sådana subsidier till under- och medelklass kan naturligtvis inte undgå att skapa ett "bidragsberoende", som inte fanns i utgångsläget. Även andra riktade förmåner, som billigare telefoni för småföretagare eller sänkt restaurangmoms, skapar nödvändigtvis ett avhängighetsförhållande till statsmaktens goda vilja som starkt svär mot marknadsekonomins grundprinciper. Vad Reinfeldt och Borg således har belagt, utan att det har varit alldeles påkallat, är att kapitalismen inte klarar sig på alldeles egen hand - och att vanliga människor måste räddas från den fria marknadens många olyckstillfällen. Och den som inte vill räddas går, olyckligtvis, under.


Clartémöten

En opposition som går till val på i grunden samma ekonomiska politik som regeringen kan inte göra så mycket annat än förlora. På sikt driver det också Sverige allt djupare ned i krisen. Därom var ett trettiotal deltagare rätt överens när Clarté höll öppet möte om valet, krisen och socialismen den 22 september i Stockholm. Ett clartémöte med snarlikt tema och Mikael Nyberg som inledare i Göteborg den 28 oktober lockade nästan 50 deltagare. I Norrköping den 7 oktober samlades tio clartéläsare och diskuterade tidskriften; Olle Josephson från redaktionen inledde. Man framhöll Clartés roll som forum för analyser, fakta och kunskapsförmedling och därmed ett stöd för arbetet i andra organisationer.

Så var också den allmänna uppfattningen vid en endagskonferens om tidskriften i Stockholm den 30 oktober. 25 clartémedlemmar, redaktionsmedlemmar och särskilt inbjudna diskuterade tidskriften och det politiska läget. Ali Esbati inledde om kris och högerpopulism. Kamp för en annan politik och ekonomi än nuvarande EU-ordning måste till, löd budskapet.


Förvanskad Strindberg II

Ser den stora intervjun med Philip Zandén i Svenska Dagbladet den 28 augusti. Han har regisserat Stockholms stadsteaters uppsättning av Strindbergs Fadern. Undrar om regissören har petat i texten igen eller om det bara är en språklig modernisering av titeln (Fadren stavade Strindberg 1887). Fadren är en fortsättning på Kamraterna. Är denna uppsättning också en fortsättning på Dramatens förvanskade version av Kamraterna för sex år sedan (se Clarté nr 4/2004)?. Jag läser vidare i intervjun: "Har ni bearbetat Fadern mycket, om man ser till texten?" Och Zandén svarar:

- Vi har inte strukit mycket. Det finns en märklig missbalans i texten ur ett genusperspektiv. Ryttmästaren pratar mest hela tiden, de andra säger inte så mycket, men vi har rått bot på det.

Då läser jag hellre Strindbergs originaltext i fåtöljen.


Det är mycket nu

Svenska soldater skickas ut i nya kolonialkrig, medborgare görs rättslösa i terrorjakten och på arbetsplatserna jäktar vi oss genom dagarna medan staten förser bankirerna med nya kapital att sprätta bort.

Då är det dags att prata politik. Clarté har skapat en fond för ekonomiska bidrag till politiska möten runt om i landet. Den bygger på att många enskilda kontinuerligt bidrar med små eller stora belopp.

Om du vill bidra:

1. Anmäl ditt intresse att bistå med månatliga bidrag via Clartés hemsida clarte.nu eller med ett mejl till <fondenclarte.nu>. Du kan också skicka ett brev till Clarté, Mötesfonden, {snippet address}. Vi sänder dig därefter information om hur du ska gå till väga.

2. Du kan även sätta in engångs-belopp på plusgiro 310041-9 eller bankgiro 200-1618. Mottagare: "Clarté - mötesfonden".

Om du vill ha bidrag:

Enskilda och organisationer kan ansöka om bidrag till föredrag, politiska möten, offentliga debatter och liknande. Skicka ett mejl till <fondenclarte.nu>. En kommitté utsedd av Clarté granskar varje ansökan utifrån de mål som anges i förbundets program.


Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten