"Vår största fiende är inte högern utan nostalgin."

Den absolut största fienden europeisk vänster står inför i dag är inte den allt starkare högern, en lamslagen fackföreningsrörelse eller en socialdemokrati på fall. Nej, vår största fiende är nostalgin.

I den grekiska mytologin och genom Odysseus tioåriga äventyr har vi lärt oss känna de resande hjältarnas eviga längtan hem - nostos algein. Var helst Odysseus resa tar oss, ter sig hans hemstad, familj och tidigare vardagsliv som den direkta antitesen. Där det råder faror erbjuder hemmet lugn, då det råder svält erbjuder hemmet oss mat, och då det råder storm finns där minnen om en torr säng och Penelopes mjuka famn. Men nostalgi handlar inte om längtan efter ett reellt tidigvarande tillstånd - utan snarare om ett sätt att beskriva det nuvarande tillståndets brister genom att skapa oss en dess motsats genom längtan. Nostalgins främsta funktion är inte att beskriva en faktiskt historisk situation - eller ett hem - utan vår just hemlöshet här och nu. I spåren efter socialdemokratins kris växer en ny nostalgisk röst från vänster fram. En längtan efter en tid då arbetarrörelsen var enad, stark och fruktad. Då Sveriges arbetarparti hade egen majoritet i riksdag, arbetarrörelsen hade egen dagspress och arbetsköparna stod med mössan i hand på Barnhusgatan 18.

7505_02.jpg

"Vi måste hitta tillbaka till socialdemokratins rötter", är det lidandets budskap som ekar igenom en visionslös vänster i dag. Men en progressiv rörelse måste stå klarögd inför denna nostalgi. För i värsta fall har en sådan tid aldrig ens existerat; i bästa fall så var det just denna situation som ledde oss fram till vad vi står inför för problem i dag; och i långa loppet ger den endast upphov till konservatism, förbittring och hopplöshet. Nostalgin kan dock spegla de brister vi upplever i dag. Dessa skall vi givetvis ta till vara på. Men för att kunna ta itu med dessa måste vi först göra upp med idealiseringen av en tid som aldrig varit. I stället bör vi koncentrera oss på att hitta de konfliktlinjer som inte ryms inom denna längtan men där vi kan bli just enade, starka och fruktade i framtiden.

Jesper Nilsson, Tankesmedjan Konflikt

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

4/10 Vad gör vi nu

Category Image