"Vi behöver ett konstruktivt program."

Nederlaget för enfrågepolitik, partipolitik och LO i Sverige och på andra håll visar på nödvändigheten att bryta med en defensiv hållning. De parlamentariska partiernas gemensamma politik att förvärra den rådande sociala och ekologiska krisen genom att sätta skattebetalarnas medel i pant för att kunna driva fram än värre spekulationsbubblor i framtiden är inte hållbar i längden. Lika lite räcker det med nålstick i än den ena, än den andra frågan för att försvara sig. Det som krävs är något att längta efter, ett konstruktivt program för lösning på de rådande sociala och ekologiska problemen.

Ett sådant program måste utgå från de lokala förutsättningarna. I Sveriges fall är naturbruket centralt. En användbar modell är en omställning till en mer demokratisk ekonomi som för över vidareförädling av jordbrukets produkter till landsbygden och säljer direkt till konsumenter. Kontinuitetsskogsbruk i stället för kalhuggning ger liknande möjligheter för avverkning och vidareförädling i skogssektorn. På transportområdet visar det pågående tågupproret vägen med krav på stopp för avregleringen och större satsning på underhåll. Arbetare inom bilindustrin har visat på nödvändigheten av en omställning och pekat på alternativ. Miljonprogrammet, vård, skola och omsorg väntar på en upprustning.

7505_04.jpg

Vi har idag större utsikter att ena oss då vänstern med sin urbana och industriromantiska slagsida inte längre har samma starka grepp över andra folkrörelser. Ett mer jämlikt samarbete kan uppstå mellan olika folkrörelser i kamp mot repression och för ett konstruktivt program.

Ett sådant program kan visa på samtidiga lösningar på flera av tidens stora frågor, såsom klimatfrågan, brutaliseringen av arbetslivet och ökade sociala klyftor. Ekonomi finns för de första stegen hos kommuner eller nya ekonomiska kooperativ, men också den dag en ny uttaxering är på gång för att de rika ska kunna fortsätta sin spekulationshysteri. Med reduktion av spekulationsvinsterna eller socialisering av produktionsmedlen kan vi genomföra vårt konstruktiva program.

Tord Björk, aktiv i Miljöförbundet Jordens Vänner

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/10 Vad gör vi nu

Category Image