Strax efter valet i år utsattes mitt hem i Stockholm för en attack. Halvmeterstora bokstäver täckte halva trapphuset. Jag utmålades som vänsterextremist och dådet signerades med ett hakkors på min dörr.

Upprinnelsen var att jag tillsammans med några andra Vänsterpartikandidater hängdes ut av en nazistisk nättidning. Vi sades ha kopplingar till den autonoma vänstern, den s.k. extremvänstern. I mitt fall påstods jag ha deltagit i en attack mot Nationaldemokraternas bokbord på ett Stockholmsgymnasium.

Fler i den parlamentariska vänstern har blivit anklagade för samröre med extremvänstern. Problemet ligger i att rågången mellan extremvänstern och den övriga vänstern är suddig. Många är snabba med att spä på myten om att extremvänstern "skyddar" övriga vänstern från attacker av nazister och liknande. Om mitt fall får utgöra ett typexempel så är det tvärt om. Som företrädare för Vänsterpartiet påstods jag ha kopplingar till en militant vänstergrupp. Först då blev min situation farlig.

7506_01.jpg

När fria nätverk och liknande kommer till stånd är det ofta mellan demokratiskt legitima organisationer som Kommunistiska Partiet (KP), Vänsterpartiet (V) och dylika och samtidigt Antifascistisk Aktion (AFA) och Revolutionära Fronten (RF). Hur breda kan nätverk vara utan att skada den vänster som har utsikt att vinna folkligt gehör? När KP eller (V) demonstrerar sida vid sida med vaken.se, en organisation som arbetar under parollen "9/11 was a insidejob" så blir det paradoxalt nog KP eller (V) som får stå till svars för idén att USA själva skulle sprängt World Trade Center. Den största gruppen får mest uppmärksamhet, både negativ och positiv.

Den naiva syn som stundtals finns inom den ickevåldsliga vänstern är att så länge någon i stort delar vårt sätt att se på världen så är det en allierad. Dock kan vi inte så lättvindigt välja våra vänner. Inte bara världssynen syns utåt, även arbetsmetoderna. Det finns ofta en uppfattning att "jag gillar inte vad AFA gör men jag ogillar det inte heller, det gör mig ingenting om en nazist får stryk eller Centerpartiets lokaler vandaliseras". Inte heller det stämmer. Det skadar vänstern om extremvänstern utför attentat mot Centerpartiet. För folk i största allmänhet är vänstern lika med (V) och andra grupper till vänster om socialdemokraterna.

Valanalyserna är i full gång. De handlar främst om varför valet gick dåligt för den parlamentariska vänstern. Skulle en anledning kunna vara att en vänster som inte tar avstånd från politiskt våld på ett trovärdigt sätt, är en vänster som har svårt att få förtroende att leda ett land?

Jonas Lundgren är aktiv inom vänsterpartiet och i nätverket Overklighetens folk.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/10 Vad gör vi nu

Category Image