Clarté höll stämma i Göteborg den 24-25 september. De drygt 20 clartéister som deltog lämnade stämman rätt nöjda. Clarté är ingen stor organisation, men lite större än vid förra stämman 2009. De flesta siffror pekar långsamt uppåt. Medlemsantalet har stigit med ett hundratal och överstiger nu 200, tidskriftens prenumererade upplaga ligger något hundratal under 1 000 exemplar, den välskötta hemsidan har ungefär 400 besök om dagen, och tidskriftens och organisationens ekonomi är mycket stabil. Sett i perspektivet av allmän tillbakagång för föreningar och vänstertidskrifter måste det sägas att Clarté klarar sig rätt bra - även om stämman pekade på brister i organisation och arbetsstil som hindrar Clarté att vara minst tre eller fyra gånger starkare.

Men till sist avgör politiken, och stämman ägnade mer tid åt politik än åt organisation. Första dagen hölls ett seminarium om privatiseringar, infrastruktur och den djupnande krisen - deltagarna var väl inte alldeles överens om hur oundviklig krisen är och vilket utrymme som finns för vänsterreformism.

Andra dagen ägnades främst åt att anta ett nytt program. Det kan läsas här intill och ersätter det gamla programmet från 1998. Sedan dess har som bekant kapitalismens kris fördjupats, den amerikanska imperialismen har blivit både svagare och aggressivare, folkrätten alltmer underminerats och Sverige lämnat neutralitetspolitiken för uppslutning i Nato. Ett nyare program var nödvändigt.

Ny styrelse valdes: Daniel Cederqvist, Magnus Göransson, Karin Hedbrant, Jonas Lundgren, Magnus Nilsson, Mikael Pettersson. Några av styrelsens viktigaste uppgifter blir att öka tidskriftens spridning och fortsätta att organisera lokala clartégrupper och kontaktpersoner. Den som vill vara med i det arbetet skickar ett mejl till <kontaktclarte.nu>.

Olle Josephson

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten