Regeringen förbereder nya lagar för att inordna Sverige i det "krig mot terrorismen" som regeringen i Washington utlyst. Det är populistiska utspel som undergräver rättsäkerheten, skriver Gösta Hultén från medborgarrättsrörelsen Charta 2008.

Kriget mot terrorismen" har förändrat vår värld. Det räcker med att peka på angreppet mot Afghanistan 2001, för att gripa Usama bin Ladin, och mot Irak 2003, för att stoppa al Qaida, som då ännu inte fanns där, och på Guantanamolägret från 2002, för mänsklighetens farligaste terrorister, enligt USA:s förra vicepresident Dick Cheney.

Steg för steg och med allt mindre debatt har detta krig blivit vår nya utrikespolitik, när Sverige i total politisk enighet nu börjat sända militär till krigets Irak för att bistå en korrupt och krigsbrottsfläckad regering.

Det var i Afghanistan under Sovjets invasion och i Irak efter USA:s invasion, som de grupper uppstod som vuxit till en närmast global rörelse. Vi som varnade för följderna av humanitärt motiverade angreppskrig i Afghanistan, Irak och Libyen har tyvärr fått rätt. Men vi kunde aldrig tro att också Sverige skulle kasta sig in i ett krig i Afghanistan, som enligt svenska borgerliga ledarskribenter skulle stoppa terrorismen innan den nådde Sverige och enligt andra skulle befria kvinnorna.

USA:s övergrepp i Irak lade grund för IS. När IS avrättar syriska soldater, har man klätt dem i Guantanamodräkter. al Qaida var inte sista exemplet - USA säger sig behöva hela världens hjälp för att bekämpa de hydror man själv skapat.

Det här glöms lätt bort när våra medier dagligen påminner oss om IS blodiga framfart. Det finns alla skäl att varna och avråda svenska muslimska ungdomar från att ansluta sig till en grupp som bara förvärrar situationen i världens farligaste krigshärd. Men att straffa resenärer innan de rest, öppnar onekligen helt nya perspektiv på brott och straff.

För de framtida följderna finns det också skäl att varna för de idéer till nya undantagslagar som nu dyker upp, med IS som motivering. Mord och krigsförbrytelser är, var de än begås, sedan länge brott enligt svensk lag. Svensk domstol har så sent som i år dömt och häktat personer för gamla krigsbrott i Afrika. Att som KD vill, döma IS-resenärer för landsförräderi när och om de kommer hem är också juridiskt och sakligt befängt. De föreslagna nya lagarna är populistiska undantagslagar därför att de vill straffa, inte bara brottsliga handlingar, utan brottsliga tankar och planer som inte kommit till utförande. De är undantagslagar därför att man vill att vi nu ska stifta nya lagar som ska gälla för all framtid - en framtid då kanske inte IS finns. Och, allvarligast, de är populistiska därför att de i praktiken bara kan drabba muslimer.

Det som avslöjats om förarbetena ger vid handen att dessa nya lagar inte ska gälla till exempel för de få svenska nazister som rest ut för att slåss på regeringssidan i Ukraina. De ska inte heller drabba de svenskar som vi vet enrollerat sig i privata amerikanska dödspatruller i Irak och Afghanistan. De är nämligen inte terroriststämplade. Och de nya lagarna ska ju, enligt FN:s beställning från förra året, bara gälla terroriststämplade organisationer. Bakom FN-resolutionen står både Kina och Ryssland, i tanken att med fortsatt övervåld bekämpa sina inhemska terrorister, tjetjener och uigurer (som också råkar vara muslimer.)

De nya polisiära övervaknings- och avlyssningsmöjligheter som regeringen samtidigt vill passa på att införa, kommer nu att läggas till alla de integritetskränkande undantagslagar som införts från september 2001 och som sades vara tillfälliga, men permanentats. Det gäller undantagslagarna för hemlig rumsavlyssning hemma hos misstänkta, telefonavlyssning utan brottsmisstanke, möjligheten att följa oss alla via vår mobiltelefon, datalagring, FRA-lagen, som successivt utvidgats och visat sig också betjäna amerikanska NSA. Det nya är att SÄPO nu får samköra alla data med FRA och MUST.

9410_01.jpgBild: Robert Nyberg

Gränsen mellan militär och polis rivs också upp och ett tabu som gällt sedan Ådalen 1931 kan brytas. Regeringen vill öppna Sverige för internationella specialstyrkor (läs FBI). En total övervakning av alla flygpassagerares privata göranden och låtanden är på väg.

Allt detta sker under ständigt tal om Sveriges kamp för "mänskliga rättigheter".

Det är också obehagligt när ett nytt institut, som skulle forska om rasism, nu tycks få som huvuduppgift att motverka "våldsbejakande extremism" - som i praktiken bara gäller muslimer. Begreppet har växt fram i nära förbindelse med "kriget mot terrorismen" med dess övertro på övervakning och repression som lösning på sociala problem.

"Till de mest allvarliga konsekvenserna av allt detta hör utpekandet av redan socialt och politiskt utsatta grupper som om de vore speciellt benägna till våld. Svenska muslimer vittnar i dag om hur deras barn redan i förskolan antas befinna sig i riskzonen för att bli terrorister." skrev 18 forskare på DN Debatt, som förklaring till att de bojkottade invigningen.

Det som skulle bli ett institut för att forska om rasism, visar sig i stället få en inriktning som dagens huvudströmning av rasism, islamofoberna, gärna applåderar.

Det är också betänkligt att detta Segerstedtsinstitut inrättas just vid Göteborgs universitet, som börjat ta emot pengar och forskningsstöd från FBI för att bekämpa terrorism. I USA har i år rapporterats om FBI:s mångåriga inblandning i tortyrprogram bland annat i Guantanamo Bay.

Efter regeringens och Alliansens alla utspel om nya lagar har det varit märkligt tyst från de partier som tidigare var starkt kritiska mot ökad massövervakning och som vågade kritisera rättsövergreppen i terroristjakten.

Särskilt tystnaden från regeringsunderlaget V och MP är förvånande. Har de skrämts till tystnad av SD och vissa borgerliga ledarsidor, som hojtar högst och vill gå längre? Till exempel Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi vill ha mer övervakning och vill döma misstänkta terrorister även "utan bevis".

I år är det 800 år sedan Magna Charta formulerade i England. Den är något av det västerländska rättssamhällets grundbult, eftersom den säger att ingen människa får frihetsberövas utan en rättvis rättegång och skall dömas av sina egna. Det sista behöver inte tolkas på samma sätt som i England 1215. Men hur många ur vår muslimska befolkning sitter som nämndemän eller domare i svenska domstolar i dag?

Terrorismen är farlig, men den måste liksom andra brott bekämpas under lagarna. De lagarna fanns redan före den 11 september 2001. Men systemet av speciallagar och oöverskådlig massövervakning som blivit en ny, lönsam global industri, hotar oss alla. Kriget mot terrorismen, som skulle skydda det öppna, demokratiska samhället, är på väg att bli dess största hot.

Vi vet inte om massövervakningen och alla nya lagar hindrat ett enda terrordåd i Sverige. Men vi bör i alla fall veta vad vi alla redan fått offra av rättssäkerhet och integritet.

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten