I 2010-talets politiska klimat ska 1900-talshistorien helst beskrivas som en strid mellan liberal demokrati och totalitarism. Till det senare räknas inte bara nazism och fascism utan också antikolonialism, socialism och kommunism. I centrum för omtolkningarna står andra världskriget och förintelsen. En bok som fått stort genomslag är Timothy Snyders Bloodlands. Vi publicerar i detta nummer av Clarté en kritik av Snyders verk. Magnus Göransson introducerar.

Också en dålig bok kan vara väsentlig att uppmärksamma om den tar upp ett viktigt ämne och lyckas påverka allmänheten. Den amerikanske historikern Timothy Snyders Bloodlands - Europe between Hitler and Stalin (Den blodiga jorden: Europa mellan Hitler och Stalin) är en sådan bok. Den publicerades 2010, har belönats med flera priser, kommit ut i flera utgåvor, översatts till tjugosex språk och blivit bästsäljande både i USA, Tyskland och Polen. Publiceringen förvandlade Snyder till ett efterfrågat medieorakel i Östeuropafrågor. I Sverige lyftes boken fram i våra största dagstidningar under Ukraina-konfliktens våldsammaste dagar 2014 och 2015.

I en uppföljare från 2015, Black Earth. The Holocaust as History and Warning (Den svarta jorden: Förintelsen som historia och varning), driver Snyder tesen att förintelsen inte varit möjlig utan den sovjetiska terrorn och ockupationen av delar av Östeuropa 1939-41.

I Snyders historieskrivning är Hitler och Stalin ett och samma, och allt som partisanerna, de judiska förbanden inkluderade, åstadkom var att framkalla tyska övergrepp. Många av teserna lades fram redan under 1980-talets tyska Historikerstreit som utlöstes av att den högersinnade historikern Ernst Nolte argumenterade för att Hitlers krigsförbrytelser skulle uppfattas som ett svar på bolsjeviska övergrepp. Det yttersta ansvaret vilade i stället på Lenin, och på judarna, eftersom de var överrepresenterade i den sovjetiska förtryckarapparaten. Slutsatsen var att vänstersinnade judar spelade en avgörande roll i utvecklingen av de tekniker som senare, i händerna på den yttersta högern, skulle leda till deras förgörelse. I slutet av 1980-talet väckte sådana resonemang stor bestörtning och Nolte fick skarp kritik. Detta öde undgick emellertid Snyder. Hans verk publiceras i ett helt annat politiskt sammanhang. Snyder presenterar sin historierevisionism som en nyckel till att förstå konflikten mellan Ryssland, USA och EU:

Copyright problem med bilder

Merparten av bilderna i äldre tidskriftsartiklar är i karantän men senaste numret för e-prenumeranter innehåller alla bilder. Vi publicerar godkända bilder allteftersom. 

Mest läst av skribenten

4/16 Arbetarna - klassen med nio liv

Category Image