Förbundsstyrelsen valdes på Svenska Clartéförbundets stämma som hölls den 25 maj 2022:

Mai Greitz

Dan Israel

Frida Jansson

Charles Lang

David Liljequist (ordförande)

László Sall Vesselényi (suppleant)