Nuvarande styrelse valdes på stämman i Malmö 14 april 2018:

Daniel Hedlund, ordförande

Daniel Cederqvist, ledamot

Ulf Ek, kassör

Mathias Cecilgård,, ledamot

Magnus Göransson, ledamot

Magnus Nilsson, ledamot

Gustav Landström, suppleant

David Liljequist, suppleant

Magnus Rei-ho Lundgren, suppleant