Förbundsstyrelsen valdes på Svenska Clartéförbundets stämma som hölls digitalt den 25 april 2021:

Mathias Cederholm (Malmö) - ledamot

Mai Greitz (Stockholm) - ledamot

Magnus Göransson (Lund/Stockholm) - sekreterare

Daniel Hedlund (Sala) - ordförande

Dan Israel (Stockholm) - ledamot

Charles Lang (Stockholm) - ledamot

David Liljequist (Stockholm) - kassör

Majsa Allelin (Stockholm) - suppleant

Andreaz Wasniowski (Uppsala) - suppleant