Vill du hjälpa till? Vill du bli medlem?

Nätverken av kontakter över nätet har sina förtjänster, men för samhällsförändringar behövs också organisation.

Huvuduppgiften för Clartéförbundet är utgivningen och spridningen av tidskriften Clarté, Vi arbetar också med hemsidan, öppna möten och studiecirklar. Upplagan har stigit på senare år. Nu hoppas vi kunna bygga ut vår organisation. Som medlem får du information om verksamheten och kan efter intresse och förmåga delta i arbetet. Du kanske vill ordna föredrag i angelägna ämnen på din ort eller starta en studiecirkel. Då kan vi hjälpas åt.

Som medlem har du också rätt att delta på Clartés stämmor och besluta om förbundets politik och verksamhet. Medlemskap tecknas för ett kalenderår.

För medlemskap gäller att man ska ha en pågående prenumeration på tidskriften. Vi erbjuder tre medlemskapskategorier där Ordinarie och Hushåll kräver att du separat har tecknat en prenumaration på tidningen för att bli godkänd som medlem. Stud./arbetslös kategorin innefattar en prenumeration på papperstidningen som vi/förbundet förmedlar till våra distributörer. De tre kategorierna:

Ordinarie medlemskap 150:- sek (prenumerationen betalas separat).

Studerande/arbetslösa 250:- Får en prenumeration på tidskriften på köpet (Ingen särskild prenumerationsavgift krävs).

Hushållsmedlemskap  350:- sek Två eller fler personer på samma adress med en prenumeration blir medlemmar i Clarte (prenumerationen betalas separat).

Välkommen till Clarté!

För att bli medlem så måste du fylla i och skicka formuläret nedan. Medlemsavgiften är olika beroende på typen. Sätt in medlemsavgiften direkt nu på Clartés plusgiro plusgiro 251780-3 eller Swish 1236203517 så kontaktar vi dig när du accepterats som medlem.

Ja tack, jag vill gärna bli medlem.

OBS! Verifiera din e-postadress så att vi kan nå dig med t.ex. information om vår verksamhet.
Berätta för oss om du vill vara med och hjälpa till praktiskt i arbetet.