Clarté är en partipolitiskt fristående socialistisk organisation.

Vår uppgift är att kritiskt undersöka vår tids sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten.

Bild: Robert Nyberg

Program för Svenska Clartéförbundet, senast reviderat vid stämma den 25 mars 2017. (Kan även laddas ned som PDF)

Clarté är en partipolitiskt obunden organisation som har funnits sedan 1924. Den strävar efter att kritiskt undersöka vår tids sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten.

Vi lever i imperialismens och den krisande parasitära kapitalismens epok. I den globala kapitalismens centrum, USA och Europa, fördjupas överproduktions- och finanskrisen för var dag som går.

Stadgar för Svenska Clartéförbundet, senast reviderade vid stämma 25 mars 2017

I. NAMN
Förbundets namn är Svenska Clartéförbundet. Dess målsättning uttrycks i dess program.

II. MEDLEMSKAP
1. Medlemskap i Clarté är öppet för alla som ställer sig bakom förbundets program och som löst medlemsavgift. Medlem har rätt att delta i beslut inom förbundet, att delta i val till förtroendeposter och att kandidera till förtroendeposter. Medlem som uppenbart motarbetar förbundet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och fastställs av stämman. Vid stämmans beslut äger den, som beslutet gäller, närvaro- och yttranderätt. Mellan styrelsens beslut och stämmans är vederbörande i övrigt avstängd från förbundets verksamhet.

Nuvarande styrelse valdes på stämman i Malmö 14 april 2018:

Daniel Hedlund, ordförande

Daniel Cederqvist, ledamot

Ulf Ek, kassör

Mathias Cecilgård,, ledamot

Magnus Göransson, ledamot

Magnus Nilsson, ledamot

Gustav Landström, suppleant

David Liljequist, suppleant

Magnus Rei-ho Lundgren, suppleant