Clarté är en partipolitiskt fristående socialistisk organisation.

Vår uppgift är att kritiskt undersöka vår tids sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten.

Bild: Robert Nyberg

Antaget vid stämman den 15 maj 2022

(Kan även laddas ned som PDF)

Clarté är en partipolitiskt obunden organisation som har funnits sedan 1921.  Förbundets tidskrift tillkom 1924. Clarté strävar efter att kritiskt undersöka vår tids sociala  och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där arbetarklassen har såväl den politiska som ekonomiska makten. Det handlar således om verklig och fördjupad demokrati, i stället för ett samhälle som genomsyras av penningmakt, elitstyre och exploatering av det arbetande folket.

Stadgar för Svenska Clartéförbundet, senast reviderade vid stämma 25 mars 2017

I. NAMN
Förbundets namn är Svenska Clartéförbundet. Dess målsättning uttrycks i dess program.

II. MEDLEMSKAP
1. Medlemskap i Clarté är öppet för alla som ställer sig bakom förbundets program och som löst medlemsavgift. Medlem har rätt att delta i beslut inom förbundet, att delta i val till förtroendeposter och att kandidera till förtroendeposter. Medlem som uppenbart motarbetar förbundet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och fastställs av stämman. Vid stämmans beslut äger den, som beslutet gäller, närvaro- och yttranderätt. Mellan styrelsens beslut och stämmans är vederbörande i övrigt avstängd från förbundets verksamhet.

Förbundsstyrelsen valdes på Svenska Clartéförbundets stämma som hölls den 25 maj 2022:

Mai Greitz

Dan Israel

Frida Jansson

Charles Lang

David Liljequist (ordförande)

László Sall Vesselényi (suppleant)