Clarté är en partipolitiskt fristående socialistisk organisation.

Vår uppgift är att kritiskt undersöka vår tids sociala och ekonomiska system, samhällsinstitutioner, politiska ideologier och kulturella strömningar. Vårt mål är en socialistisk samhällsordning, det vill säga en samhällsordning där folket har såväl den politiska som ekonomiska makten.

Clartés mest påtagliga uppgift är publiceringen av tidskriften Clarté, som utkommer kvartalsvis med en upplaga på drygt tusen exemplar. Dessutom ordnar vi studier och möten för diskussion och för att skapa opinion på ett antal orter i Sverige.

Som medlem i Clarté kan du delta i arbetet med tidskriften, i lokal mötesverksamhet eller att, med stöd från förbundet, dra igång möten och studier på din egen ort. Vi har seminarier två gånger om året dit medlemmar från hela landet inbjuds att delta, om aktuella politiska frågor. Dessutom finns Clarté på sociala medier med kanaler både för offentlig verksamhet och för medlemmar enbart.

Clarté grundades 1924 av den franske författaren och aktivisten Henri Barbusse. som en del av en internationell rörelse. I övriga Europa blev Clartérörelsen kortvarig , men i Skandinavien var Clarté en viktig del i det socialistiska och anti-fascistiska arbetet under 1920- och 1930-talet. Under 1950- och 1960-tal fungerade Clarté som en mötespunkt för socialistiska intellektuella i och mellan det socialdemokratiska och kommunistiska partiet. Förbundet arbetade bland annat mot svenska atomvapen, mot apartheid i Sydafrika och mot Francoregimen i Spanien. Clarté blev under 60-talet en viktig kraft för att starta den svenska Vietnamrörelsen. Under 1960- och 1970-talen var Clarté den dominerande kraften i den radikala studentrörelsen i Sverige. Under några år, 1977-1982, var Clarté studentorganisation för det dåvarande Sveriges kommunistiska parti (SKP), men återgick efter det till att vara fristående från alla partier. Clarté engagerade sig i folkomröstningarna mot anslutning till EU 1994 och mot EMU och euron 2003. Idag är Clarté engagerat i välfärdsfrågor, analys av det svenska klassamhället, antirasism och mot svensk anslutning till NATO.