Ett generationsskifte har skett: En ny redaktion med yngre redaktörer och skribenter förvaltar tidskriften Clartés snart hundraåriga historia. Med detta nummer är det också premiär för en ny grafisk form. Vi kommer att föra Clartés tradition vidare och skapa en socialistisk tidskrift där många kan känna sig hemma. 

Tema i detta nummer:

  • Sociala medier
  • Vart vänder sig Västafrika?