Ruiner in Beit Hanoun, Gaza, August 2014
Ruiner in Beit Hanoun, Gaza, August 2014 ;btselem, CC BY 4.0 Wikimedia Commons

Mycket som sägs och skrivs om det som nu sker i Israel och Palestina saknar både historisk och aktuell kontext. För att förstå vad som händer måste det sättas i ett sammanhang.

Palestinagrupperna besökte Gaza för bara ett par veckor sedan. Situationen där var katastrofal redan innan det här senaste kriget inleddes, vilket vi och många med oss har larmat om gång på gång. Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden, där fler än två miljoner människor, varav en majoritet är flyktingar, är instängda. Blockaden är inne på sitt sextonde år. Utöver den fullkomligt ohållbara humanitära situationen där man saknar det mest grundläggande, som rent vatten, lever en stor del av befolkningen med trauman efter Israels tidigare bombanfall, som aldrig har en chans att bearbetas. Unga som växer upp i Gaza idag har genomlevt fem krig. Sedan 2007 har minst fem tusen Gazabor dödats av israelisk militär, tiotusentals skadats och fler än hundra tusen blivit hemlösa. Israel har ödelagt bostäder, sjukhus, medieredaktioner, skolor, elnät och det enda reningsverket för avloppsvatten. Nu faller bomberna återigen och människor i Gaza har ingenstans att fly.

Inget rättfärdigar attacker mot civila, oavsett vem som begår dem och oavsett om det sker med direkt våld eller genom långvarigt, strukturellt förtryck. Internationell rätt ger en ockuperad befolkning rätt till motstånd, även militärt. Denna rätt till motstånd inbegriper inte våld mot civila. Att väpnade grupper medvetet angriper civila utgör krigsbrott och ska aldrig rättfärdigas.

En ockupationsmakt har skyldigheter enligt internationell rätt, varav den kanske viktigaste är att skydda civilbefolkningen under ockupation. Israel har aldrig levt upp till dessa skyldigheter, har konsekvent ignorerat FN-resolutioner och internationell rätt och utsätter dagligen den palestinska befolkningen för ett omänskligt förtryck. Fördrivningen, markstölden, bosättarvåldet, kränkningarna av mänskliga rättigheter och krigsbrotten – det pågår år ut och år in inför öppen ridå. Palestinier lämnas åt sitt öde i väntan på en omvärlds ingripande som aldrig kommer, hur många gränser som än passeras.

Palestinagrupperna välkomnar ett tydligt ställningstagande från det internationella samfundet, att den internationella rätten måste gälla lika för alla. Hur omvärlden agerar nu kommer att få efterverkningar för lång tid framöver. De dubbla måttstockar som bidragit till dagens situation måste upphöra. En rättvis, fredlig lösning måste vara målet.

Från svenska politiker kommer djupt oansvariga och okunniga uttalanden som enbart piskar upp en redan infekterad debatt. Fakta, analyser och hänvisningar till internationell rätt lyser med sin frånvaro. Regeringsföreträdare förespråkar kollektiv bestraffning av en ockuperad befolkning. Biståndet till Palestina ska dras in, anser flera partiledare, statsministern och biståndsministern gör antydningar om att svensk bistånd går till Hamas. Liberalerna vill att Sverige ska exportera vapen till Israel!

Att folkvalda beslutsfattare väljer det här tillfället att misstänkliggöra inte bara alla palestinska civilsamhällesorganisationer utan också svenska aktörer som bedriver utvecklingssamarbete i Palestina, är ovärdigt. Biståndet till Palestina går till livsviktiga humanitära insatser och till organisationer som arbetar för en rättvis fred, för demokrati och mänskliga rättigheter. Biståndet borde snarare öka i en tid när behovet av ett livskraftigt civilsamhälle är som allra störst.

Sverige har, precis som övriga EU-länder, inte bara undvikit att stötta utan aktivt motsatt sig palestinska ickevåldsinitiativ, vare sig de skett genom uppmaningar till bojkott, desinvestering och sanktioner eller överklaganden till internationella domstolar och resolutioner i FN. Därmed blir palestinier fråntagna alla möjligheter att på ett verkningsfullt sätt kämpa för sina liv, sina rättigheter och sin frihet. Utvecklingen vi ser nu är en oacceptabel konsekvens av en oacceptabel situation.

Louise Thorn, Program Coordinator/ Bistånds- och programansvarig

Palestinagrupperna i Sverige

Senast på bloggen

Category Image

Om bloggen

På Clartébloggen publicerar vi artiklar som debatterar och informerar. De som skriver blogginläggen behöver inte tillhöra förbundet och innehållet i artiklarna är inte uttryck för förbundets ståndpunkter. Varje författare svarar för sina åsikter.