Svenska Clartéförbundet
Tantogatan 65, 118 42 Stockholm