Förebådar nutidens storföretag det socialistiska samhället? Leder den nya tekniken oss in i ett nytt samhälle? Vilka är 1900-talets erfarenheter av planekonomi? Detta nummer av Clarté behandlar frågan om planekonomi verkligen kan fungera.

Hans Isaksson: Varning för alarmismen

Leigh Phillips & Michal Rozworski: Folkrepubliken Walmart

Magnus Göransson: Kommunism i lyxförpackning

Max Ajl: Socialismen kräver gröna fingrar

Daniel Cederqvist: Stark Trek vs. kapitalet

Sture Källberg: Ett misslyckat försök

Rafał Woś: Folkrepublikens förtjänster

Frida Jansson: Krönika

Mathias Wåg: En kättersk sort

Antonis Antoniadis: Mörka utsikter

Henrik Skrak: En saga om fornstora dar

Anna Arvidsdotter: Högspänning

Kerstin Eldh: Svenska värderingar – vad är det?

Magnus Nilsson: "Ohållbart försvar av maoismen"

Lennart Rahm: "Inget katekesläsande"

Hängt & Ohängt

Recensioner

Beställ senaste Clarté:

 Pris: 65 kronor

OBS! Vi har för närvarande lite problem med vårt spamskydd. Om du ser en varning i spamskyddet längst ned i detta formulär ska du klicka på denna länk: https://clarte.se/tidskriften/koep-senaste-clarte

Alla fält markerade med * måste fyllas i.

OBS! Om du ser en varning i spamskyddet ska du klicka på denna länk: https://clarte.se/tidskriften/koep-senaste-clarte