Tidskriften Clarté är en partipolitiskt oberoende tidskrift för politisk, ideologisk och kulturell debatt med socialistisk inriktning. Syftet är att kritiskt undersöka vår tids sociala idéer, samhällsinstitutioner och grundvalar.

Tidskriften utkommer med fyra 68-sidiga nummer om året och försöker i varje nummer kombineras djupgående analys i längre artiklar med kortare inlägg i dagsdebatten. Den internationella orienteringen är påtaglig - översättningar och nyskrivna svenska artiklar blandas. Upplagan är för närvarande ca 1 100 exemplar.

Tidskriften, som första gången publicerades 1924, ges ut av det partipolitiskt obundna, socialistiska Clartéförbundet.

Clarté görs av frivilliga krafter.

Just nu pågår en förnyelse och föryngring av vår tidskriftsredaktion. Vi hoppas att inom kort i ord och bild kunna presentera vår nya redaktion här på hemsidan. Just nu ingår följande personer i vår "övergångsredaktion":

 • Majsa Allelin
 • Shabane Barot
 • Erik Bohman
 • Daniel Cederqvist
 • Li Eriksdotter Andersson
 • Joel Gordon Hultsjö
 • Mai Greitz
 • Erik Haking
 • Ola Inghe
 • Olle Josephson (redaktör)
 • Rasmus Landström
 • Fredrik Lindblå
 • Clara Lee Lundberg
 • Mikael Nyberg (ansvarig utgivare)
 • Nils Persson
 • Daniel Strand

Vi är alltid intresserade av att få kontakt med personer som kan hjälpa till med artiklar, layout, bildsättning, översättningsarbete, distribution och marknadsföring.

Berätta vad du kan bidra med via länken Kontakta Clarté!.

Clartés webbredaktion sköter och utvecklar webbplatsen clarte.nu. Arbetet sker helt ideelt. Vi vill gärna komma i kontakt med alla som har idéer om hur webbplatsen ska fungera och se ut. Och vi hoppas på att just du har lust att hjälpa till i arbetet. Kontakta oss!