Clarté görs av frivilliga krafter. Vi är alltid intresserade av att få kontakt med personer som kan hjälpa till med artiklar, layout, bildsättning, översättningsarbete, distribution och marknadsföring. Berätta vad du kan bidra med!.

 

majsa allelin

Erik Lindman Mata

Erik Lindman Mata är poet, översättare, kritiker och filosof. Hans verk ges ut på bland annat Nirstedt/litteratur och Pamflett förlag. Han skriver mycket om utopi och tid. Fotot är taget av Carla Lomakka.

shabane barot

Shabane Barot

Shabane är läkare och skribent med marxistisk teori, reproduktiva rättigheter och häxbränningarna som särskilt intresseområde.

erik bohman

Erik Bohman

Erik jobbar som tågvärd. Han är intresserad av arbetsplatsorganisering och att rota i arbetarrörelsens historia.

"Jag uppskattar att Clarté har förvaltat ett par grundläggande insikter när många verkar ha glömt dem. Ett: Världen varken börjar eller slutar med Väst (eller Sverige, eller Stockholm). Två: Det som händer på golvet är viktigare än vad som skrivs på ledar- och kultursidor."

daniel cederqvist

Daniel Cederqvist

Daniel är född 1971 och har varit med i redaktionen i många år. Han jobbar som elevassistent och är bosatt i Vallentuna.

"Varför jag är med i Clartéredaktionen?
För att jag vill diskutera antiimperialismen.
För att jag vill diskutera vägen till socialismen.
För att jag vill diskutera klassamhället.
För att jag vill sätta marxismen på dagordningen."

li eriksdotter

Li Eriksdotter Andersson

Li arbetar vanligtvis som lärare men skriver just nu en ekonomhistorisk avhandling om LO:s förhållningssätt till internationell handel. Hon har en bakgrund som aktivist inom olika, i varierande grad autonoma, vänsterorganisationer, samt som redaktör och skribent för olika, i varierande grad obskyra, kulturtidskrifter.

joel gordon

Joel Gordon Hultsjö (redaktionssekreterare)

Joel bor i Uppsala, arbetar som arkivarie och har sedan hösten 2020 varit del av Clartéredaktionen. Han är aktiv i Vänsterpartiet i Uppsala samt vice-ordförande för ABF Uppsala län. Joel har ett särskilt intresse för klimat- och miljöfrågor utifrån ett marxistiskt perspektiv samt de utmaningar som den svenska landsbygden står inför. 

"I tidskriften Clarté ges jag möjlighet att utvecklas politiskt genom diskussioner och artikelproduktion av samtidsviktiga ämnen. Det är i mötet mellan akademin, fackligt organiserade, autonoma rörelser och partipolitik en bra vänstertidskrift som Clarté skapas"

.

mai greitz

Mai Greitz (chefredaktör)

Mai är advokat med inriktning mot flykting- och migrationsfrågor. Hon har bred erfarenhet av politiskt arbete, bland annat från på kvinnojourer och från internationell verksamhet i Syrien och Palestina.

Erik Haking

Erik Haking

Erik skriver ibland skönlitterärt, som i antologierna "Efter stormen" (2014), "Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar "(2018), "Lova att du inte kommer tycka det här är äckligt" (2019) och "Världen vi lämnar" (2020) och ibland i andra former på Flammans kultursida eller bloggen "Den ömhet du är värd". Han sitter även i styrelsen för Föreningen Arbetarskrivare och har förr om åren även sporadiskt medverkat i bland annat Arbetaren, Folket i Bild/Kulturfront, Galago och Brand.

"Clarté har under 100 års tid både gisslat borgerligheten och stått för några av de mest framstående försöken att tänka ett varv till kring många av vänsterns svåraste frågor. Bara det är värt respekt och engagemang."

fredrik lindbla

Fredrik Lindblå

Fredrik är socialarbetare, musikentusiast och har många års erfarenhet av engagemang i en uppsättning olika socialistiska organisationer och föreningar, såväl teoretiskt som gräsrotsaktivistiskt inriktade. Den röda tråden har främst varit antifascism, arbetarkamper inom, utanför och emellan arbetsplatser, och övertygelsen om att en internationalistisk, klassbaserad väg framåt för socialismen är det enda rimliga.

"Engagemanget i Clarté erbjuder ett viktigt utrymme för en öppen gemensam reflektion kring de utmaningar som dagens radikala rörelse mot kapitalismen står inför, där behovet av en kompass för den politiska medvetenheten och mobiliseringen är skriande."

clara lee

Clara Lee Lundberg

Clara är journalist, koreograf och dansare. Verksam i tvärdisciplinära fält mellan konst, aktivism och teori.
Skriver ofta och gärna om politik, kultur, psykologi och sociologi.

"Att jobba i Clartés redaktion ger mig stimulerande, angelägna och viktiga samtal - som sedan blir till intressant, tankeväckande tidningsmaterial."

mikael nyberg

Mikael Nyberg (ansvarig utgivare)

Mikael är ansvarig utgivare och håller i den grafiska formgivningen av tidskriften. Till yrket är han journalist och författare. Han medverkar också regelbundet på Aftonbladets kultursida. Senaste boken: Kapitalets automatik: mänskliga robotar och systematisk dumhet (Verbal 2020).

"Clarté har varit mitt universitet genom åren. Vi har inte bara diskuterat rader av stora och små politiska frågor, vi har också varit tvungna att fyra gånger om året sätta tankarna på pränt, göra dem begripliga, fånga dem i ord. Då klarnar ett och annat."

rojin pertow

Rojin Pertow

Rojin jobbar som redaktör på tidskriften Galago och som frilansskribent. Hon är utbildad antropolog med bakgrund inom kvinnojoursrörelsen.

"Jag vill jobba med Clarté för att hålla samtalet om socialistiska infallsvinklar i samhället levande."

daniel strand

Daniel Strand

Daniel är idéhistoriker. Han är intresserad av klass, rasism, ideologi, fördelningspolitik och disco.

"Jag arbetar med Clarté för att Sverige behöver en tidskrift som tar strid mot samtidens villfarelser och kastar ljus på de verkliga politiska motsättningarna."